آزمون برنزی

1. سود انتظاری شما از بازار ماهانه به صورت میانگین روی کل سرمایه اتون چند درصد است؟
2. در یک معامله چند درصد حساب را باید ریسک کرد؟
3. همزمان چند معامله هم جهت (برای مثال خرید) می توان داشت؟
4. ریسک فیری کردن معامله چیست؟
5. اهرم استاندارد برای انجام معاملات اهرمی و فیوچرز چند است؟
6. ورود پله ای و خروج پله ای چیست؟
7. کدام ناحیه حمایتی قوی تر است؟8. نام این الگو چیست؟ و شکست آن از پایین تایید ورود به چه معامله ایست؟
9. آیا شکست این حمایت صحیح است؟


10. فرض کنید این رمزارز در ارزکوچ با یکی از روش های تحلیلی برای خرید پیدا شده است (دراین لحظه ۷۰درصد رشد داشته است) کدام کار منطقی تره؟